Αρχική

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής
(Πληροφορικός)

Έκτακτος Εργ. Συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας
(Γ.Τ.Θ.Ε.)

Τακτικό μέλος Ε.Π.Υ.

Εκπαιδευτής Σ.Ε.Κ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.

Εκπαιδευτής Ι.Δ.ΕΚ.Ε.

Εισηγητής Λ.Α.Ε.Κ.