Δωρεάν Domain Name

Δωρεάν Domain Name - για πάντα* - από το Τοκελάου

Χώρα/περιοχή έκτασης 10 τετρ.χλμ.! Το 1989 ο ΟΗΕ συνέταξε έκθεση σύμφωνα με την οποία προβλέπεται ότι το Τοκελάου θα εξαφανιστεί κάτω από την θάλασσα τον 21ο αιώνα λόγω της αύξησης της στάθμης των υδάτων από την υπερθέρμανση του πλανήτη.